Idź do - Strona Główna Zobacz mapę punktów zbiórki

Dla mediów

POBIERZ ULOTKĘ INFORMACYJNĄ

Strona 1

Strona 2

Pobierz informację prasową dotyczącą kampanii w sklepach Euro.

  

Obejrzyj animację przygotowaną dla sklepów Euro:

 

Rusza ogólnopolska kampania
„Oddaj elektroodpady w dobre miejsce”

 

 

CECED Polska, związek producentów AGD, rozpoczyna nową, ogólnopolską kampanię edukacyjno
– informacyjną pod hasłem „Oddaj elektroodpady w dobre miejsce”. Zaplanowane w ramach kampanii działania skierowane będą do konsumentów, samorządów oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Akcja potrwa od lutego do grudnia 2013 roku.

 

10 kg na jednego mieszkańca – tyle Polska będzie musiała zebrać zużytych lodówek, świetlówek, czy telefonów już za 8 lat. Taki obowiązek nakłada dyrektywa Unii Europejskiej - WEEE (ang. Waste Electric and Electronic Equipment)
z sierpnia 2012 r. Jednak już od 4 lat nie udaje nam się spełnić unijnego wymogu 4 kg, a problem elektroodpadów sukcesywnie rośnie - wraz ze znacznym postępem technicznym, stają się nimi  coraz częściej już nie tylko zepsute urządzenia, ale także te przestarzałe czy niemodne. Świadomość Polaków w zakresie recyklingu rośnie, niestety, w dziedzinie elektroodpadów sytuacja nadal jest bardzo zła. Popularne jest oddawanie ich do punktów skupu złomu lub wyrzucanie na wysypiska. Niewielu z nas zdaje sobie również sprawę z tego, że elektroodpady zawierają niebezpieczne substancje chemiczne, takie jak freon, rtęć czy ołów, które, przy niezachowaniu należytej ostrożności, mogą stać się zagrożeniem dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Odpowiedzią na obecną sytuację  jest nowa kampania edukacyjno-informacyjna „Oddaj elektroodpady w dobre miejsce” realizowana przez CECED Polska.

Podstawowym celem kampanii jest szerzenie wiedzy na temat właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE). Działania będą się koncentrować z jednej strony na podnoszeniu świadomości wśród konsumentów, a z drugiej będą adresowane do uczestników rynku zbiórki i przetwarzania elektroodpadów
– gmin, sklepów oraz punktów serwisowych RTV/AGD.

„CECED Polska jako związek producentów AGD od wielu lat poświęca dużo swojego czasu na działania dedykowane kwestiom tzw. elektroodpadów. Dzięki uczestnictwu
w tworzeniu prawa na szczeblu europejskim wiemy, przed jakimi wyzwaniami stoi obecnie cała branża zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jednocześnie, obserwując zachowania konsumenckie widzimy ogromną potrzebę edukowania użytkowników tego sprzętu. Dlatego też podjęliśmy decyzję o realizacji trudnego i szerokiego projektu, skierowanego do całego rynku ZSEE, z naciskiem na grupy docelowe wymagające szczególnej uwagi”

– podkreśla Wojciech Konecki Dyrektor Generalny CECED Polska.

Kampania „Oddaj elektroodpady w dobre miejsce” to kontynuacja dotychczasowych działań CECED Polska, ale projekt ma także ambicję zapoczątkowania naprawy całego systemu. Gminy zostaną poddane cyklowi szkoleń
o selektywnej zbiórce, punkty serwisowe RTV/AGD będą zachęcane do zbierania elektroodpadów oraz edukowania konsumentów o skutkach oddania zużytego sprzętu do nielegalnych punktów zbiórki. Wszystkie podmioty rynku ZSEE będą również zachęcane do podjęcia wspólnej inicjatywy w postaci stworzenia Kodeksu Dobrych Praktyk.

 

W ramach akcji edukacyjnej skierowanej do konsumentów zostaną podjęte następujące aktywności: kampania informacyjna w ogólnopolskiej sieci sklepów RTV i AGD (spoty informacyjne, ulotki, standy promocyjne); Fan page na Facebooku z interaktywną grą oraz konkursem z tabletami do wygrania; kampania odsłonowa z przekierowaniem na stronę www projektu (na portalach internetowych, w porównywarce cenowej Ceneo oraz w sklepie internetowym Allegro).

Dla przedstawicieli gmin zorganizowana zostanie konferencja szkoleniowa, podczas której będzie przekazana wiedza z zakresu postępowania z elektroodpadami oraz przedstawione zostaną najlepsze praktyki w tym zakresie. Do nich adresowana będzie również kampania w prasie branżowej oraz działania e-marketingowe.

Z kolei dla punktów serwisowych RTV i AGD, CECED Polska zorganizuje seminaria szkoleniowe, które dotyczyć będą postępowania z ZSEE oraz substancjami niebezpiecznymi w sprzęcie – w tym mało w Polsce znanymi wymogami dotyczącymi tzw. F-gazów.

„Zaproponowane przez nas działania to kropla w morzu potrzeb. Zdajemy sobie sprawę z tego, że budowanie powszechnej świadomości jest zadaniem czasochłonnym, od czegoś jednak trzeba zacząć. Wierzymy,
że wielopłaszczyznowa współpraca z podmiotami z różnych dziedzin życia gospodarczego – od producentów, organizacji odzysku poprzez gminy, a na konsumencie skończywszy – pozwoli uzyskać efekt synergii i przyczyni się do powielania dobrych praktyk w interesującym nas obszarze elektroodpadów”
– podsumowuje Radosław Maj, koordynator projektu Oddaj elektroodpady w dobre miejsce”.

Mapę zbiórki elektroodpadów oraz informacje o grze elektrozombi i konkursie można znaleźć na www.elektrosmieciwsieci.pl oraz na fan pagu kampanii na Facebooku pod adresem:

https://www.facebook.com/elektroodpady

Kampania jest realizowana przez CECED Polska w ramach projektu „Oddaj elektroodpady w dobre miejsce” – ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna nt. poprawnego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

________________________________________________

 

Kontakt do biura projektu:

CECED Polska

02-393 Warszawa, ul. Włodarzewska 76d

tel./fax: +48 22 668-84-95

 

 

Kontakt dla mediów:

More PR

Anna Haliżak, annahalizak@more-pr.com

ul. Poborzańska 8 lok. 14, 03-368 Warszawa

tel. (022) 401 73 73, mobile: 607 676 575

 

 

PDF

Projekt "Oddaj elektroodpady w dobre miejsce" POBIERZ PREZENTACJĘ

CECED Polska Związek pracodawców AGD POBIERZ PREZENTACJĘ

 

Infografika

Infografika

 

Logotyp akcji

Logotyp

  Key visual

Key visualWpisz swój adres e-mail, a będziemy Cię informować o wszystkich nowościach.