Idź do - Strona Główna Zobacz mapę punktów zbiórki

Kodeks dobrych praktyk zużytego sprzętu ( ZSEE )

W ramach projektu „Oddaj elektroodpady w dobre miejsce” powstał Kodeks Dobrych Praktyk dla wszystkich uczestników rynku elektroodpadów. Ma on propagować ideę podnoszenia standardów związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem zużytego sprzętu. Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy obecne na rynku elektroodpadów do przyłączenia się do tej inicjatywy.

 

Elektroodpady, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) zawierają wiele niebezpiecznych substancji, a obchodzenie się z nimi wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności na każdym etapie procesu - począwszy od zbierania, przez przetwarzanie, transport, unieszkodliwianie, aż po recykling właściwy.

Niestety, na rynku zużytego sprzętu wciąż obecne są patologie zaburzające uczciwą konkurencję. Powszechne są praktyki wystawiania tzw. „kwitów”, zmiany kategorii odpadów, raportowania zawyżonych lub zaniżonych wartości, nieprzestrzegania obowiązujących standardów czy demontażu poza upoważnionymi do tego zakładami. Narzucone prawnie wolnorynkowe zasady w połączeniu z jeszcze niedostatecznym systemem kontroli sprawiają, że do profesjonalnego i oficjalnego systemu elektrorecyklingu trafia mniej niż połowa całej masy odpadów. To z kolei nie pozwala na rozwój uczciwej przedsiębiorczości. 

W obecnej sytuacji, chcąc przeciwdziałać ww. zjawiskom oraz pragnąc wzmocnić pozytywne trendy, postanowiono stworzyć zbiór zasad etyczno- biznesowych, które promować będą coraz wyższe standardy postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym. Przyczyni się to do poprawy jakości życia, ochrony środowiska oraz wzrostu gospodarczego Polski.

Zapisy Kodeksu nie są normami prawnymi i są respektowane przez jego sygnatariuszy na zasadzie dobrowolności.

 

 Kodeks dobrych praktyk zużytego sprżętu (ZSEE)

 

Deklaruję dbałość o ochronę zdrowia i życia mieszkańców Polski oraz zachowanie środowiska naturalnego, które w dziedzinie elektrorecyklingu mogą być osiągnięte przez:

 

  1. Przestrzeganie hierarchii postępowania z odpadami: zapobieganie > przygotowywanie do ponownego użycia > recykling > inne metody odzysku, np. odzysk energii > unieszkodliwianie 

  2. Stosowanie zasad ekoprojektowania, czyli uwzględniania aspektów środowiskowych oraz idei zrównoważonej konsumpcji i produkcji mających wpływ na cały cykl życia produktu.

  3. Szerzenie wiedzy oraz promowanie edukacji w zakresie selektywnej zbiórki, poprawnego przetwarzania i recyklingu odpadów.

  4. Popieranie ponownego użycia uwarunkowanego wymogami bezpieczeństwa, etyki, ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej.

  5. Dążenie do osiągania coraz wyższych standardów. Propagowanie najlepszych praktyk oraz promocja osiągnięć jakościowych.

  6. Przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Informowanie o zagrożeniach płynących z kontaktu z odpadami niebezpiecznymi, inicjowanie akcji edukacyjnych wśród pracowników.

  7. Projektowanie, organizowanie i utrzymywanie punktów zbiórki, w tym miejsc składowania, w sposób zapewniający bezpieczny dostęp. Punkty zbiórki są zabezpieczone przed uszkodzeniami lub kradzieżą odpadów i jego składników.

  8. Posiadanie infrastruktury, która pod względem rozmiaru, zainstalowanych technologii i charakterystyki procesów jest odpowiednia dla wykonywanych działalności, np. transportu, przetwarzania lub recyklingu.

  9. Poprawne raportowanie wykonywanych procesów.

  10. Informowanie państwowych organów kontrolnych o napotkanych nieprawidłowościach lub działaniach niezgodnych z prawem.

 

Powyższy Kodeks ma charakter otwarty. Można go publikować, poszerzać lub zastosować do innych typów odpadów. Intencją autorów i sygnatariuszy jest propagowanie jego treści w różnych formach.

Kodeks został przygotowany w ramach kampanii edukacyjnej "Oddaj elektroodpady w dobre miejsce" dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) realizowanej w latach 2012-2014.

 Kodeks Dobrych Praktyk do pobrania tutaj

Lista sygnatariuszy Kodeksu dobrych praktyk zużytego sprzętu (ZSEE)

 

Nr. Nazwa firmy
1. ABN Recykling
2. Amica Wronki S.A.
3. APRA SERWIS Sp. z o.o.
4. Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.
5. AZUH "Vito-serwis AGD"
6. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
7. CECED Polska
8. Ciarko II Sp. z o.o.
9. De' Longhi Polska Sp. z o.o.
10. DOB-MAR S.C.
11. Eko Hybres Sp. z o.o.
12. Electrolux Poland Sp. z o.o.
13. F.H.U. "AGD Serwis"
14. Gorenje Polska Sp. z o.o.
15. Groupe SEB Polska Sp. z o.o.
16. Indesit Company Polska Sp. z o.o.
17. Miele Sp. z o.o.
18. Naprawa Sprzętu AGD Irena Siemieniuk
19. P.T.H. "Pestar"
20. Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o.
21. Pro-Dom P.H.U.
22. STALZŁOM Sp. z o.o.
23. Tom Elektrorecykling Sp. z o.o.
24. Tom Spółka S.A.
25. Whirlpool Polska S.A.
26. Z.H.U. "Eldom"
27. Zakład Gospodarki Komunalnej Kleczew
28. Zakład Gospodarki Komunalnej w Sosnowcu
29. Zakład Gospodarki Komunalnej Żyrardów
30. Zelmer Pro Sp. z o.o.
31.  
32.  
33.  
34.  
35.  
36.  
37.  
38.  
39.  
40.  

 

 

 

 Wpisz swój adres e-mail, a będziemy Cię informować o wszystkich nowościach.