Zasady postępowania z elektrośmieciami

Właściwe postępowanie z elektrośmieciami ogranicza zanieczyszczenie środowiska oraz pozwala na ponowne wykorzystanie pozyskanych ze zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego surowców naturalnych.

Dobre praktyki postępowania z elektrośmieciami – co wolno robić, a co nie?

Polacy są mistrzami w chomikowaniu. Trudno jest im rozstać się z ledwo działającym albo zużytym sprzętem AGD. Zwykle składają go na strychach, w garażach lub piwnicach. A może wynika to z braku wiedzy, gdzie oddać zużyty sprzęt AGD? Musisz wiedzieć, że postępowanie z elektrośmieciami reguluje ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ze względu na to, że znajdują się w nich toksyczne substancje niebezpieczne dla ludzi oraz środowiska. Dla własnego zdrowia warto zadbać o segregowanie i oddawanie do dedykowanych punktów niedziałające urządzenia, w tym zużyte baterie, akumulatory i świetlówki. Stosując się do kilku prostych zasad, możesz ochronić siebie oraz środowisko.

1.Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do standardowego kosza.

Z uszkodzonego sprzętu AGD mogą wydzielać się niebezpieczne substancje trujące, szkodliwe dla środowiska oraz dla ludzi i zwierząt.

W bezpieczny sposób możesz pozbyć się zużytego sprzętu AGD w następujących miejscach:

  • punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • punkty skupu złomu, jeżeli figurują w rejestrze punktów zbierania zużytego sprzętu,
  • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • sklepy RTV i AGD, w momencie zakupu nowego sprzętu.

Co robić z elektrośmieciami?

2. Nie wolno samodzielnie rozbierać na części starej lodówki lub telewizora.

Majsterkując przy starym sprzęcie AGD możesz spowodować wyciek toksycznych substancji i zanieczyścić glebę, wodę oraz powietrze. Pamiętaj, że są one szkodliwe także dla ludzi oraz zwierząt.

3. Zużyte baterie wyrzuć do specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników.

Wiele sklepów, urzędów oraz placówek oświatowych dysponuje pojemnikami, do których można wyrzucić zużyte baterie. Możliwy jest dzięki temu ich recycling.

4. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny wyrzuć bez baterii.

Przed oddaniem do wyznaczonego punktu zbierającego elektrośmieci sprawdź, czy w urządzeniu nie ma baterii. Dla nich dedykowane jest inne miejsce.

5. Świetlówek nie wolno wyrzucać do standardowego kosza.

Świetlówki zawierają szkodliwą rtęć, dlatego wyrzucenie ich do standardowego kosza nie jest możliwe. Należy postępować z nimi tak, jak z innymi elektroodpadami, czyli oddać do specjalnego punktu zbiórki elektrośmieci. Na wielu osiedlach znajdują się również dedykowane pojemniki, gdzie możliwe jest ich składowanie.

6. Utylizacja/recycling elektrośmieci

Proces utylizacji elektrośmieci jest bardzo korzystny dla środowiska. Zużyte sprzęty elektroniczne i elektryczne są demontowane, a następnie usuwane są z nich toksyczne substancje. Surowce uzyskane podczas tego procesu można wykorzystać ponownie. Pozwala to na zmniejszenie zużycia surowców naturalnych, a także obniżenie kosztów produkcji. Utylizacja zużytego sprzętu musi zostać przeprowadzona przez profesjonalną firmę.