Metody recyclingu elektroodpadów

Recycling starego sprzętu elektronicznego i elektrycznego jest niezbędny dla ochrony środowiska, jak i w celu pozyskiwania surowców naturalnych. Można dzięki temu zmniejszyć koszty produkcji, jak i ograniczyć wyczerpywanie złóż naturalnych.

Jak wygląda recycling elektroodpadów w europejskich krajach? Podstawowe metody

Zużyte urządzenia elektryczne oraz elektroniczne są źródłem wielu ważnych surowców, takich jak:

 • złoto,
 • srebro,
 • miedź,
 • aluminium.

Jeżeli zostaną we właściwy sposób pozyskane, można je wykorzystać do produkcji nowych urządzeń. Dlatego tak ważne jest oddawanie elektroodpadów do punktów zbiórki. Zakłady przetwarzania mogą dzięki temu dokonać profesjonalnego demontażu i wykorzystać powtórnie elementy oraz surowce. Dzięki takiemu zjawisku, można zmniejszyć zużycie surowców naturalnych i obniżyć koszty technologiczne.

Recycling elektroodpadów w skuteczny sposób ogranicza ilość przybywających ciągle zużytych sprzętów elektronicznych i elektrycznych. W końcu Europejczycy średnio wymieniają komputery co 5 lat, a telefony komórkowe co 2 lata. Regularne poddawanie recyclingowi urządzeń jest więc niezbędne, aby nie doszło do zaśmiecenia planety. Ponadto, można ograniczyć przedostanie się szkodliwych substancji do środowiska naturalnego.

Prześledzimy teraz najpopularniejsze metody recyclingu elektrośmieci wykorzystywane na terenie Unii Europejskiej.


Recykling elektroodpadów

Metody obróbki mechanicznej

Jest to prosta i nieszkodliwa dla środowiska metoda recyclingu elektroodpadów. Pierwszym jej etapem jest demontaż urządzeń i segregacja poszczególnych elementów na kategorie:

 • te, które można ponownie wykorzystać: metal, tworzywa sztuczne, drewno, ceramika, papier,
 • te, które mają właściwości toksyczne: monitory, obwody drukarek, kompresory, kondensatory.

Kolejnym etapem jest rozdrabnianie przy użyciu strzępiarki lub młyna młotowego elementów szkodliwych. Aby proces mógł się zakończyć, należy przejść do kolejnej metody, czyli obróbki fizycznej lub metody hydrometalurgicznej.


Separacja fizyczna

Podobnie, jak metoda obróbki mechanicznej, separacja fizyczna jest prostym i nieszkodliwym dla środowiska sposobem na pozbycie się elektroodpadów. Są one poddawane separacji:

 • magnetycznej,
 • elektrostatycznej,
 • prądowo-wirowej.

W tym procesie uzyskuje się frakcje metaliczne, z których można pozyskać metale szlachetne stosując dalsze metody recyclingu, czyli metody hydrometalurgiczne.

Metoda hydrometalurgiczna

Popularność tej metody wynika z niskich kosztów inwestycyjnych oraz małej szkodliwości dla środowiska. W trakcie procesu nie uwalniają się gazy, ani płyny, które mogłyby zanieczyścić powietrze. Zaletą jest także wysoki stopień odzysku.

Czynnikami ługującymi wykorzystywanymi standardowo w metodzie hydrometalurgicznej są:

 • woda królewska,
 • cyjanek,
 • halogenki,
 • tiomocznik,
 • tiosiarczan.

Każdy z elementów, który poddawany jest działaniu tych czynników musi być bardzo dokładnie oczyszczony, ze względu na ich toksyczność. Proces kończy poddawanie elementów działaniu prądu elektrycznego (elektrometalurgia), co pozwala na pozyskanie:

 • miedzi,
 • glinu,
 • srebra,
 • palladu.

Wykorzystanie surowców z elektrośmieci

Praktyczne wykorzystanie surowców pozyskanych z elektrośmieci

 • Tworzywa sztuczne w wersji zmielonej pozyskane ze sprzętów AGD i sprzętu komputerowego – do produkcji kołpaków samochodowych, ławek, krzeseł i doniczek. Część materiałów jest wykorzystywana do utwardzania dróg.
 • Pozyskane z telefonu komórkowego złoto, platyna, srebro, miedź – produkcja plomb dentystycznych, instrumentów muzycznych, czajników.
 • Freon ze starej lodówki – możliwość napełnienia nim nowej chłodziarki.
 • Stare komputery i monitory – źródło szkła, tworzyw sztucznych, stali, miedzi, aluminium, ołowiu.
 • Kable – do produkcji włókien, z których szyje się żagle i namioty.
 • Gumowe uszczelki znajdujące się przy drzwiach od lodówki – do produkcji klapek.
 • Szklane drzwiczki od pralki – do produkcji żaroodpornych naczyń.

Dlaczego recycling elektroodpadów jest tak ważny?

W związku z tym, że w zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym znajduje się wiele zróżnicowanych substancji toksycznych, najważniejsze jest ich unieszkodliwienie oraz skuteczny odzysk surowców naturalnych, które można ponownie wykorzystać do produkcji np. czajników, kołpaków samochodowych czy naczyń żaroodpornych. Prawidłowo przeprowadzony recycling ogranicza wpływ elektroodpadów na środowisko naturalne.

Najpopularniejszymi metodami recyclingu elektroodpadów w Europie są metody demontażu mechanicznego i separacji fizycznej, ze względu na niskie koszty, a także możliwość ich stosowania w odniesieniu do większości urządzeń. Pewnego rodzaju wsparciem są natomiast metody chemiczne, czyli omawiana metoda hydrometalurgiczna, czy będąca jej ostatnim etapem elektrometalurgia.

Bezapelacyjnie warto oddać zalegający sprzęt do punktów zbiórki, gdzie zajmą się nim profesjonalne zakłady przetwarzania.