Szkodliwe substancje w elektroodpadach

W elektroodpadach znajduje się wiele substancji trujących. Ich wyciek może spowodować trwałe skażenie środowiska i wyrządzić szkody w ludzkim oraz zwierzęcym organizmie.

Jakie szkodliwe substancje występują w elektroodpadach? Przegląd

W elektroodpadach znajduje się cała gama substancji szkodliwych. Część z nich jest trująca. Po wydostaniu się z uszkodzonego telewizora, lodówki lub telefonu komórkowego, mogą spowodować nieodwracalne skażenie gleby, wód gruntowych oraz powietrza. Substancje te mogą wpłynąć również niekorzystanie na zdrowie ludzi oraz zwierząt.

Rtęć

Znajduje się w niektórych świetlówkach. Jeżeli trafi do ludzkiego organizmu, może spowodować uszkodzenie nerek. Jest także przyczyną zaburzeń wzroku, słuchu oraz mowy. Ponadto deformuje kości i stwarza problemy z koordynacją ruchową. Istnieje wiele dowodów na to, że rtęć przyczynia się do występowania zmian nowotworowych.

Ołów

Jest składnikiem stopów lutowniczych oraz szkła kineskopowego. Jego właściwości są rakotwórcze i silnie trujące. W łatwy sposób może dostać się do organizmu z krwią, po czym uszkadza wątrobę, płuca i serce, a także nerki. Może gromadzić się w skórze oraz mięśniach. Gdy trafi do tkanki kostnej, może uszkodzić szpik kostny.

Związki bromu

Występują przede wszystkim w komputerach. Gdy zostaną uwolnione do środowiska, u zwierząt oraz ludzi mogą spowodować problemy z układem rozrodczym oraz zaburzenia neurologiczne.


Szkodliwe substancje w elektrośmieciach

Chrom

Powleka się nim elementy metalowe w celu ochrony przed korozją. Znajduje się również w luminosferze lamp kineskopowych. Może wywołać zaburzenia układu krążenia i oddechowego, choroby skóry oraz alergie.

Kadm

Znajduje się w bateriach urządzeń elektrycznych. Powoduje problemy z nerkami, układem rozrodczym. Może również wywołać nadciśnienie, zmiany nowotworowe oraz doprowadzić do deformacji szkieletu kostnego.

Nikiel

Jego duże stężenie może spowodować uszkodzenie błon śluzowych i szpiku kostnego, doprowadzić do obniżenia poziomu magnezu i cynku w wątrobie oraz wywołać zmiany nowotworowe.

PCB

Są to związki chemiczne, które w urządzeniach pełnią funkcje chłodzące, smarujące i izolujące. Ich przedostanie się do organizmu jest bardzo niebezpieczne. Zalegają w tkance tłuszczowej i powodują uszkodzenie wątroby, zaburzenia neurologiczne i hormonalne, a także ogólne osłabienie organizmu.

R-12 (freon)

Jest to gaz syntetyczny występujący w klimatyzacjach oraz lodówkach. Pełni funkcję chłodzącą. Od 1998 roku jego stosowanie jest zakazane, ze względu na ogromne szkody, jakie wyrządził w warstwie ozonowej. Niestety, nadal jest wiele osób posiadających urządzenia starego typu, w których freon występuje.

Azbest

Posiada właściwości izolacyjne, cenne w przypadku wielu urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Swego czasu pokrywano nim dachy domów. Odchodzi się od jego wykorzystywania ze względu na groźne choroby, jakie może wywołać, czyli pylicę azbestową, raka płuc czy nowotwór międzybłonka opłucnej.