Wpływ elektroodpadów na środowisko

Niewłaściwie składowane i wyrzucane do zwykłych koszy elektroodpady mogą wyrządzić poważne szkody w środowisku naturalnym. Substancje wyciekające z jednego telefonu komórkowego są w stanie skazić 400 litrów wody.

Jak elektroodpady wpływają na środowisko naturalne?

Z roku na rok kupujemy coraz więcej urządzeń elektronicznych i elektrycznych, takich jak telewizory, pralki, komputery czy telefony komórkowe. Nie możemy wyzbyć się nawyku posiadania coraz to nowych sprzętów wyposażonych w najnowsze technologie. Bardzo szybko tracą one dla nas wartość, a część z nich po prostu przestaje działać. Co wtedy robimy? Oczywiście wyrzucamy je lub odkładamy do piwnicy, gdzie leżą latami, aż przyjdzie czas na gruntowne porządki. Trzeba jednak mieć świadomość, że stary sprzęt nie zniknie, jeżeli się nim nie zajmiesz.

Każdego roku w Polsce powstaje kilkanaście tysięcy ton elektroodpadów. Sami je produkujemy poprzez napędzanie rynku sprzętów RTV i AGD. Problemem nie są jednak nadmierne zakupy czy szybkie zużycie urządzeń, ale brak wiedzy na temat gospodarowania odpadami. Ma to negatywny wpływ na środowisko naturalne, ale szkodzi również ludziom oraz zwierzętom.

Część osób nadal wychodzi z założenia, że nic się nie stanie, jeżeli wyrzucą zużyte baterie, świetlówki, telefon komórkowy czy stary laptop do zwykłego kosza. Pamiętaj jednak, że tego typu odpady, aby nie wyrządziły szkody dla środowiska, muszą trafić do specjalistycznych punktów zbiórki, gdzie zostaną poddane utylizacji i recyclingowi.


Jak szkodzą elektrośmieci?

Dlaczego elektrośmieci są tak szkodliwe?

Przestarzałe i zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają szereg szkodliwych, trujących substancji. Najniebezpieczniejsze są:

  • ołów,
  • rtęć,
  • chrom,
  • kadm.

Jeżeli wymienione substancje przenikną do wód gruntowych, ziemi lub powietrza, mogą wyrządzić nieodwracalne szkody. Okazuje się, że jeden wyrzucony do zwykłego kosza telefon komórkowy jest w stanie skazić 1m3 gleby oraz 400 litrów wody. Przerażające, prawda?


Nielegalne wysypiska poważnym problemem całego świata

Afryka i Azja od lat borykają się z problemem nielegalnych wysypisk śmieci, na które trafiają m.in. elektroodpady. W niechlubnych statystykach przodują Chiny, Indie, Ghana, Nigeria i Pakistan. Problem jest na tyle poważny, że sprawą zainteresował się ONZ. Szacuje się, że 90% laptopów oraz telefonów komórkowych wykorzystywanych jest do rozwijania podziemnego handlu oraz nielegalnych wysypisk. Tego typu działalność nie tylko wyrządza szkodę środowisku naturalnemu, ale powoduje ogromne straty dla gospodarki. W końcu nie można z tych urządzeń pozyskać potrzebnych minerałów, takich jak miedź czy złoto.