Kontakt

Napisz do nas

Jeśli temat dbania o środowisko również jest dla Ciebie istotny i masz pomysły, jak za pośrednictwem tej strony możemy zwiększać świadomość ludzi odnośnie szkodliwości elektrycznych i elektronicznych odpadów, napisz na adres:

info@elektrosmieciwsieci.pl